Work

Walk Between Red and Green/ Vandring mellom rødt og grønt, 2011, 150 x 190 cm, Trandum refugiee camp. Foto Knut Bry

The Seamstress/ Syersken, 2008, 298 x 450 cm. St Olavs Hospital

Reflection/ Gjenskinn, 2014, 220 x 300 cm. Foto Kai Wilhelm Nessler

Glossy Picture/ Glansbilde, 2004, 70 x 100 cm, Birkenes Hospital, Foto Kai Wilhelm Nessler

One Hundred and Eleven/ Hundreogelleve, 2010, 213 x 297 cm, Foto Torgny Skogsrud

Red Garden/ Rød hage, 2001, 250 x 308 cm. Vestlandske Kunstindustrimuseum KODE. Foto Espen Grønli

Weel of Fortune/ Lykkehjul, 2012, 226 x 282 cm. Sam Eyde School, Arendal. Foto Torgny Skogsrud.

The Forest/ Skogen. 2012, 332 x 292 cm. Petter Olsens Collection. Foto Kai Wilhelm Nessler

The Forest/ Skogen, detalj. Foto Kai Wilhelm Nessler

Mirroring the Sky/ Speile en himmel. 2015. 67 x 83. Petter Olsens Collection. Foto Kai Wilhelm Nessler

Calender/ Kalender, 2012, 70 x 100 cm. Private Collection. Foto Knut Bry

Starwatchers/ Stjernekikkere, 2012, 224 x 297 cm,The Norwegian Ambassy Ankara. Foto Knut Bry

Starwatchers/ Stjernekikkere, detalj. Foto Kai Nessler

he Home I could not Findjemmet jeg ikke kunne finne, 2014, 220 x 300 cm. Foto Nils Olav Bøe

Sleepwalker/ Søvngjenger, 2012, 240 x 298 cm. Haugalandet A-senter.Foto Torgny Skogsrud

The Road/ Vegen, 2010/ 213 x 297cm. Foto Kai Wilhelm Nessler

The Road/ Vegen, detalj. Foto Kai Wilhelm Nessler

Memory book , Lap/ Minnebok, fang. 2010 Part of comissioned work Prestheia Hospital Kristiansand. Foto Sidsel Jørgensen

Memory Book, Carnation/ Minnebok, nellik, 2010. Part of comissioned work Prestheia Hospital Kristiansand. Foto Sidsel Jørgensen

Memory Book, Sunset/ Minnebok, solnedgang, 2010. Part of comissioned work Prestheia Hospital Kristiansand. Foto Sidsel Jørgensen