Sampler/ Øvestykke, 2010, 226 x 382 cm. The National Art Museum Oslo. Foto Torgny Skogsrud

From the album

Work