Starwatchers/ Stjernekikkere, detalj. Foto Kai Nessler

From the album

Work