Neighbours/ Naboer, 2005, 250 x 330. Forsvarsbygg. Foto Renato Langfeldt

From the album

Work