Holding and Winding/ Holde og nøste, detalj. Foto Kai Wilhelm Nessler

From the album

Work