Attempt to Construct a Flower/ Forsøk på å konstruere en blomst, 2013, 220 x 300 cm, Ree Community Health Centre. Photo Torgny Skogsrud

From the album

Work