Commisions

Interlocked, 2006,160 x 160. Norvegian Minestery of Oil and Energi. Foto Inger Johanne Rasmussen

Interlocked, detalj. Foto Inger Johanne Rasmussen

Chain, 150 x 300 cm, 2005. Solholmen Skole. Foto Inger Johanne Rasmussen

Crazy Quilt, 2006, 200 x 260 cm, Solholmen Skole. Foto Inger Johanne Rasmussen

Trees of Life, 2004, ca 300 x 350 cm, Hovedgårdstunet sykehjem, Kristiansand. Foto Inger Johanne Rasmussen